B Zánětlivá onemocnění

Obsah · B1 Akutní prostatitis · B2 Chronická prostatitis · B3 Granulomatózní prostatitis · B4 Specifická prostatitis · B5 Malakoplakie · B6 Systémová granulomatózní prostatitis · B7 Xantom prostaty

B4 Specifická prostatitis

Prostatitis způsobená mykobakterii není v současné době příliš častá. Situace se, vzhledem k vzestupu výskytu tuberkulózy v českých zemích může změnit. Incidence výskytu tbc infekce prostaty při systémové tuberkulóze se udává mezi 3-12% (přes 90% pacientů má současně plicní tuberkulózu). Rovněž se specifická tuberkulóza prostaty udává jako komplikace terapie karcinomu močového měchýře pomocí bacillus Calmette-Guérin. Literatura uvádí u 40% pacientů pozitivní nález při vyšetření per rectum, 55% má abnormální nálezy při ultrasonografickém vyšetření. Vzhledem k zvýšení hladiny PSA a častému klinickému podezření na nádorovou etiologii je vždy nutná pečlivá diferenciální diagnostika oproti prostatickému adenokarcinomu.

Histologický obraz specifické prostatitidy se neliší od nálezů v jiných orgánech a diagnostická kritéria pro diagnostiku jsou totožná.


Obsah · B1 Akutní prostatitis · B2 Chronická prostatitis · B3 Granulomatózní prostatitis · B4 Specifická prostatitis · B5 Malakoplakie · B6 Systémová granulomatózní prostatitis · B7 Xantom prostaty
Nádory prostaty