D Nádorové léze

Obsah

D1Prostatická intraepiteliální neoplázie
(intraduktální dysplázie, velkoacinární atypická hyperplázie, atypická primární hyperplázie, hyperplázie s maligními změnami, dukto-acinární dysplázie)
D2Adenokarcinom prostaty (AKP)
D3Další epitelové nádory
D4Smíšené nádory prostaty
D5Další primární nádory prostaty, metastázy do prostaty
Nádory prostaty