C Proliferativní léze

Obsah

C1Benigní myoadenomatózní hyperplázie
(nodulární hyperplázie prostaty, benigní nodulární hyperplázie)
C2Atypická adenomatózní hyperplázie
(adenosa, hyperplazie malých žlázek, atypická hyperplázie z malých acínů)
C3Atypická stromální hyperplázie
(atypické stromální buňky)
C4Sklerozují adenóza
C5Basocelulární hyperplázie
(fetalizace prostaty, embryonální hyperplázie, basocelulární adenom)
C6Světlobuněčná kribriformní hyperplázie
(kribriformní hyperplázie)
Nádory prostaty